Skip to main content

Památky obce

  • kaplička postavená před rokem 1890
  • kamenný kříž u cesty z roku 1840
  • zavlažovací kanál z roku 1853 - vyhlášen roku 2005 kulturní památkou

fotky: kaplička po rekonstrukci foto zvonu

         kamenný kříž

         zavlažovací kanál

 Již ze 7. století pocházejí četné archeologické nálezy z dnešních území obcí Plchovice, Číčová, Plchůvky, Postolov a Darebnice, některé z nich jsou deponovány v Narodním muzeu v Praze.

Zvonička na Smetaně byla postavena pravděpodobně v roce 1829. Zvon na ní úřady zrekvírovaly roku 1942, nový zvon byl pořízen 1947.

Pečeť z roku 1834 nese písmena P.O.P.R., což znamená „ Pečeť obce Plchovická rychta“. V hodrní části obce Plchovice stojí u silnice pískovcová boží muka ( původně dřevěný kříž postaven 1812 ), která byla 1.11.1846 posvěcena zároveň s kapličkou svatého Václava.

Na Smetaně byla ke stejnému datu postavena socha Spasitele na náklady p.Eckrta – lesního.

Roku 1869 byl na tomto místě postaven ( na náklady obce ) železný kříž na kamenném podstavci, který byl 12.neděli po svatém Duchu posvěcen.

Zemanův kříž u cesty do Bošína nechala vybudovat p. Zemanová po narození svého syna Františka roku 1873 a 5. října toho roku byl posvěcen.

Dne 31.5.2005 prohlásilo Ministerstvo kultury historický kanál za kulturní památku. Dal jej roku 1853 vybudovat kníže Ferdinand Kinský k zavlažování luk ( historické prameny zmiňují i k napouštění dnes již neexistujících rybníků a využití vody na bývalém statku „Růženin dvůr“ pod Smetanou ), později používán pro kanalizaci obce Plchovice.