Skip to main content

Úřední deska - archiv

Název
Pozvánka na veřejnou schůzi 24.5.2018 v 19.°° hod.
Inventarizační zpráva DSO TO 2017
Výkazy DSO Tichá Orlice 2017
Zpráva o výsledku hospodaření DSO TO 2017
Návrh Závěrečný účet DSO Tichá Orlice 2017
SMS ČR - informace o zpracování osobních údajů na web
Obecně závazná vyhláška obce Plchovice č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Výpočet vodného a stočného AQUASERVIS
Závěrečný účet za rok 2016
Rozpočtový výhled schválen 14.12.2017
Veřejná vyhláška vyvěšeno 24.4.2018
Obecně závazná vyhláška 30.3.2018
Schválený rozpoctovy vyhled DSO 2019-2022 vyvěšeno 29.3.2018
Schválený rozpočet DSO Tichá Orlice 2018 vyvěšeno 29.3.2018
Pozvánka na veřejnou schůzi 29.3.2018 v 19.°° hod.
návrh rozpočtu 2018 DSO Tichá Orlice vyvěšeno 8.3.2018
Návrh Střednědobý výhled 2019-2022DSO vyvěšeno 8.3.2018
Zveřejnění záměru darování majetku obce
Dražební vyhláška - pozemky vyvěšeno 22.2.2018
rozpočtové opatření číslo 1 2017 DSO Tichá Orlice
Schválené Rozpočtové provizorium 2018 DSO Tichá Orlice 17.1.2018
Sběr plastů pro rok 2018
Usnesení ze zasedání prosinec
Zpravodaj 2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Plchovice pro volbu prezidenta České republiky
Rozpočtové provizorium 2018 DSO Tichá Orlice 23.11.2017
Rozpočet na rok 2018 vloženo 16.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR
Kam se obrátit v případě krizového stavu
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva záři
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Plchovice
Návrh opatření obecné povahy 21.9.2017
Návrh smlouvy o právu stavby DSO TOst.617 2 dne 4.9.2017
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Schválený závěrečný účet DSO Tichá Orlice 21.6.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 vyvěšeno dne 25.5.2017
Schválený rozpočet DSO Tichá Orlice 2017 dne 21.3.2017
Závěrečný účet DSO Tichá Orlice 2016
Rozpočtový výhled DSO Tichá Orlice vyvěšeno 17.3.2017
Návrh rozpočtu 2017 - DSO“Tichá Orlice“ vyvěšeno 3.3.2017
Státní veterinární správa - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
Provozní opatření - stanovení přechodné úpravy provozu
Rozpis knihovny 2017
Sběr plastů 2017
Veřejná vyhláška ohledně usmrcování kormorána velkého
Kalkulace nákladů na vodu pitnou a vodu odpadní pro rok 2017
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 15.12.2016
Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
Zpravodaj obce 2016 vyvěšeno 8.12.2016
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PLCHOVICE NA ROK 2017 vyvěšeno 16.11.2016
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.9.2016
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška ohledně nakládání s odpady
Veřejná vyhláška ohledně likvidace Kormorána Velkého
Katastrální úřad ve věcech majetkových
Kotlíková dotace v Pardubickém kraji
Záměr prodeje pozemků
Návrh opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška 4.8.2016
Usnesení ze zasedání obce
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 vyvěšeno 19.5.2016
zpráva o výsledku přezkumu 2015 DSO Tichá Orlice
Závěrečný účet DSO 2015
výkazy DSO Tichá Orlice 2015
Inventarizační zpráva 2015 DSO TO
Veřejná vyhláška týkající se daní z nemovitosti
Návrh rozpočtu 2016 DSO “Tichá Orlice“ vyvěšeno: 10.3.2016
Veřejná vyhláška - Projednání zprávy o uplatnění územního plánu Plchovice vyvěšeno: 1.3.2016
Usnesení ze zasedání 10.12.2015
Katastr vlastníků
Návrh rozpočtu 2016 vyvěšeno 26.11.2015
Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Program obnovy venkova
Veřejná vyhláška - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství
Návrh závěrečného účtu DSO Tichá Orlice
Smlouva o spolupráci města Choceň a obce Plchovice v oblasti poskytování služeb nakládání s odpadem na sběrném dvoře města Choceň
Závěrečný účet za rok 2014 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 8.5.2015
Veřejná vyhláška z Finančního úřadu pro Pardubický kraj
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Odpadové hospodářství
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy na stanovení záplavového území
Obecně závazná vyhláška obce Plchovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Plchovice 10.3.2015
Smlouva o spolupráci města Choceň a obce Plchovice v oblasti poskytování služeb nakládání s odpadem na sběrném dvoře města Choceň 10.3.2015
Směrnice č. 2/2015 upravující užívání motorových dopravních prostředků v majetku obce Plchovice 10.3.2015
Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Plchovice a jeho organizačními složkami 10.3.2015
Svoz nebezpečného odpadu 28.5.2015
Volební program zastupitelstva obce Plchovice na volební období 2014-2018
Rozpočet pro rok 2015
Závěrečný účet za rok 2013 vloženo 6.6.2014
Informace pro veřejnost ohledně katastru nemovitostí
Návrh rozpočtu na rok 2014 27.11.2013
Závěrečný účet za rok 2012
Návrh rozpočtu 2013 - vyvěšeno 24.11.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011 - vyvěšeno 17.5.2012
Rozpočet obce na rok 2012 - vyvěšeno 23.11.2011
Návrh rozpočtu pro rok 2012 - vyvěšeno 23.11.2011
Jednací řád zastupitelstva obce
Závěrečný účet za rok 2010
Návrh rozpočtu obce Plchovice pro rok 2011
POZOR změna telefonních čísel při poruše dodávky vody!
Krajské ředitelství PČR
Hlášení poruch elektrického proudu
Nový systém pohotovostních služeb