Skip to main content

Pozvánka na veřejné zasedání dne 27.9.2017

POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná ve středu 27.9.2017 v 19.°° hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

 

 

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu

3. Pachtovní smlouva

4. Volby

5. POV

6. dotace SDH

7. Došlá pošta

8. Různé

9. Diskuze

10. Závěr