Skip to main content

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice ve čtvrtek 14.12.2017

POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná ve čtvrtek 14.12.2017 v 19.°° hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

 

 

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtová změna č.2

4. Rozpočtový výhled a rozpočet na rok 2018

5. Změny v odměňování zastupitelů

6. Pojízdná prodejna

7. Došlá pošta

8. Různé

9. Diskuze

10. Závěr