Vážení přátelé,

vítáme Vás na  webové stránce občanského sdružení “ Obecní spolek Plchovice“.

Naším cílem je poznat, obohatit a rozvinout vše, co se týká obecního života, tedy toho, co prožíváme jako občané či příznivci obce společně, ať jde o společenské či kulturní události, či o obecně správní témata.

O svých aktivitách informujeme na naší vývěsce v Plchovicích a zde na webových stránkách.

Obecní spolek Plchovice