Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 2

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1, písm a) zákona č. 130/2003 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i  v o l i č e,

že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu Parlamentu ČR

  • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Plchovice 29 – obecní úřad Plchovice

 

Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

 

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 29. září 2020, ve dnech voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti.

 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování do Zastupitelstva Pardubického kraje v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje.

 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování do Senátu Parlamentu ČR v jakémkoliv volebním okrsku ze senátního volebního obvodu 48 – Rychnov nad Kněžnou. Volič trvale žijící v zahraničí může volit v kterékoliv volební místnosti na území České republiky.

 

V Plchovicích dne 17.9.2020

                                                                                                                                                     ………………………………

                                                                                                                          Mgr. Petr Víšek

                                                                                                                                 starosta

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. října 2020 v obci Plchovice