POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
obce Plchovice, které se koná v pondělí

5.10.2020 v19.30 hod.
na obecním úřadě v Plchovicích

 
 
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové opatření č.1
4. POV – schválení smluv
5. Místní klubovna
6. Záměr pronájmu pozemku
7. Došlá pošta
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

 

Veřejná schůze

Přiložené soubory

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 5.10.2020