P OZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 20.9.2021 v 19.30 hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

Program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
  3. Program obnovy venkova
  4. Rozpočtové opatření č.2
  5. Došlá pošta
  6. Různé
  7. Diskuze
  8. Závěr

     

       

 

Veřejná schůze (1)

Přiložené soubory

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 20.9.2021 od 19:30 hod.