POZVÁNKA

na 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 28.3.2022 v 19.30 hod. 

na obecním úřadě v Plchovicích

Program: 

       1. Zahájení, schválení programu

       2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 

       3. Inventarizační zpráva za rok 2021

       4. Došlá pošta 

       5. Různé 

       6. Diskuze

       7. Závěr

       

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pondělí 28.3.2022 od 19:30