POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 19.9.2022 v 19.30 hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

Program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
  3. Rozpočtové opatření č.2
  4. Volby 2022
  5. POV
  6. Došlá pošta
  7. Různé
  8. Diskuze
  9. Závěr

Veřejná schůze 19.9.2022

Přiložené soubory

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice konaného v pondělí 19.9.2022 od 19:30 hod. na OÚ v Plchovicích