POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná ve čtvrtek 1.12.2022 v 18 hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
 3.  Volba místostarosty
 4. Rozpočet na rok 2023
 5. Rozpočtové opatření č.3
 6. Pojízdná prodejna – dohoda
 7. Delegování na DSO Tichá Orlice
 8. Došlá pošta
 9. Různé
 10. Diskuze
 11. Závěr

     

Veřejná schůze (1)

    

     

Přiložené soubory

Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice ve čtvrtek 1.12. od 18 hod.