POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
obce Plchovice, které se koná v pondělí

9.1.2023 v 19,30 hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
3. Darovací smlouva protipovodňového opatření
4. Diskuze
5. Závěr

Pozvánka na veřejnou schůzi

Přiložené soubory

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice konanou dne 9.1.2023 od 19:30 hod.