POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 20. 3. 2023 v 19,30 hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
 3. Návrh Závěrečného účtu za rok 2022
 4. Účetní závěrka za rok 2022
 5. Inventarizační zpráva za rok 2022
 6. Rozpočtové opatření č. 1
 7. Záměr pronájmu
 8. Oranžové hřiště z programu Nadace ČEZ
 9. Různé, pošta
 10. Diskuze
 11. Závěr

      

    

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 20. 3. 2023 v 19,30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích