POZVÁNKA

na

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 12. 6. 2023 v 19,30 hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
  2. Rozpočtové opatření č. 2
  3. Bezúplatný převod pozemku č. 265/5 a č. 309
  4. Program obnovy venkova – smlouvy
  5. Dotace na mapový portál
  6. Obecně závazná vyhláška – požární řád
  7. Různé, pošta
  8. Diskuze
  9. Závěr

      

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pondělí 12.6.2023 od 19:30 hod. na OÚ