POZVÁNKA
na
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 22. 1. 2024 v 19,30 hod.
na obecním úřadě v Plchovicích

Program:
1. Zahájení, schválení programu, zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Nový zastupitel
3. Údržba majetku – Směrnice
4. Různé, pošta
5. Diskuze
6. Závěr

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pondělí 22.1.2024 od 19.30 v OÚ Plchovice