Oznámení o konání svodu 2018

Obec Plchovice Plchovice 29, 56501 Choceň tel.  465 489 258, 602710605 e-mail: starosta@plchovice.cz, obec@plchovice.cz   Mgr. Pavel Habětín Plchovice 13                                                                                                 Plchovice 16. srpna 2018     Povolení konání svodu zvířat podle § 46 písm. a) zákona

Smlouva o spolupráci města Choceň a obce Plchovice v oblasti poskytování služeb nakládání s odpadem na sběrném dvoře města Choceň

Odpadové hospodářství Na základě změny zákona o odpadech a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Plchovice, platné od 1.4.2015 nastávají tyto změny: 1. Svoz bioodpadu bude realizován 2x ročně přistavením kontejneru od společnosti EKOLA Libchavy – konkrétní termíny budou upřesněny