Skip to main content

Historie obce

Osada byla založena na přelomu 13. a 14. století ( pravděpodobně až po založení města Vysokého Mýta v letech 1260-64). První písemná zmínka pochází z roku 1342.

Panství v Plchovicích postupně vlastnili : Jan Krušina z Lichtenburka, Hynek Hlaváček ze Třebechovic, Jindřich z Minsterberka (starší syn Jiřího z Poděbrad), Vilém z Pernštejna a Václav Hrzán z Harasova a na Jenštejně.

Osada Smetana byla založena jako dominikální ves na počátku 18. století. V písemných pramenech se poprvé připomíná roku 1732 v pozemkové knize pro ves Plchovice.

Od roku 1850 se obec stává samostatnou a samosprávnou a její součástí se stává osada Smetana. V témže roce byl postaven mezník hranic tří okresů ( poloha obce je severozápadním cípem bývalého okresu Ústí nad Orlicí – dnes Pardubický kraj). Některé statky a pozemky patřily do 13.9.1942 k velkostatku rodu Kinských z Kostelce nad Orlicí. Roku 1900 postihl obec velký požár, při kterém vyhořela téměř polovina domů. Od roku 1989 jsou Plchovice a Smetana sloučeny s Chocní. V roce 1992 se Plchovice s osadou Smetana opět osamostatňují. Obec, která leží na pravém břehu řeky Tichá Orlice, poměrně často postihují povodně. V nedávné minulosti byla svým rozsahem a škodami největší 7.července 1997 tzv. Stoletá voda. Počet domů v obci je 39 a obyvatel 80 ( kolem roku 1940 měla obec zhruba 200 obyvatel ).

 

Od prehistorie k naučné stezce (článek z novin)