Dne 19.2.2020 byla zrušena pevná linka na OÚ Plchovice. Využívejte prosím kontakty na zastupitele.

 

Kontakty

Starostka: Jana Sládková DiS., Plchovice 5, tel. 608 238 158

Místostarostka: Mgr. Veronika Věcková, tel. 733731040

 

Kontaktní e-maily:

starosta@plchovice.cz

obec@plchovice.cz

 

Forma úhrady místních poplatků

1) hotově u pokladní paní Jany Sládkové

2) bezhotovostním převodem na účet obce č. 90227611/0100.

Tímto prosíme občany, kteří chtějí tuto formu platby využít, nechť do zprávy pro příjemce uvedou svoje jméno. Z důvodu identifikace platby.

Zastupitelstvo obce

 

 

Kam se obrátit v případě krizového stavu

Záchranný kruh

Hasičský záchranný sbor

 

V případě poruchy dodávky vody volejte:

Pevná linka 494 539 110

Mobil 724 207 360

 

Hlášení poruch elektrického proudu:

  1. Nahlásit na telefon 840 850 860

Porucha pouze 1 domu – nahlásit číslo elektroměru

Porucha v celé obci – nahlásit IČO: 00853992

  1. Montážní četa:

Pan Huška tel.: 606 662 044