Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: Schválené dokumenty týkající se rozpočtu města, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plchovice jsou v elektronické podobě uloženy