Oznámení o konání svodu 2018

Obec Plchovice Plchovice 29, 56501 Choceň tel.  465 489 258, 602710605 e-mail: starosta@plchovice.cz, obec@plchovice.cz   Mgr. Pavel Habětín Plchovice 13                                                                                                 Plchovice 16. srpna 2018     Povolení konání svodu zvířat podle § 46 písm. a) zákona

Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: Schválené dokumenty týkající se rozpočtu města, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plchovice jsou v elektronické podobě uloženy