NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGTH – Nabídka pro seniory a pobíratelé příspěvku na bydlení

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGTH Místní akční skupiny se staly na základě pověření Ministerstva pro životní prostředí administrátory dotace Nová zelená úsporám Light – v příloze naleznete letáček se základními informacemi. Cílovou skupinou jsou senioři a pobíratelé příspěvku na bydlení. Podrobnější informace

Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice ve čtvrtek 1.12. od 18 hod.

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná ve čtvrtek 1.12.2022 v 18 hod. na obecním úřadě v Plchovicích Program: Zahájení, schválení programu Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu  Volba místostarosty Rozpočet na rok 2023 Rozpočtové opatření