Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 13.6.2022 v 19.30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 13.6.2022 v 19.30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích Program: Zahájení, schválení programu Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu Závěrečný účet za rok 2021 Účetní závěrka 2021