Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice konanou dne 9.1.2023 od 19:30 hod.

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 9.1.2023 v 19,30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 3. Darovací smlouva protipovodňového opatření 4. Diskuze

Obec Plchovice Vám přeje do Nového roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů. Zároveň Vás prosíme, berte ohledy na naše zvířecí společníky při pouštění zábavní pyrotechniky. Děkujeme!

Zde jsem si dovolila přiložit odkazy, které mohou pomoci se zvládnutím Silvestra pro zvířata. Jak minimalizovat utrpení zvířat při odpalování zábavní pyrotechniky?     http://www.objevbrdy.cz/csop-silvestr-bez-rachejtli-a-petard-i-my-se-pridavame.html   Děkujeme.

Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice ve čtvrtek 1.12. od 18 hod.

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná ve čtvrtek 1.12.2022 v 18 hod. na obecním úřadě v Plchovicích Program: Zahájení, schválení programu Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu  Volba místostarosty Rozpočet na rok 2023 Rozpočtové opatření