Mobilní sběr nebezpečných odpadů proběhne ve dne 23.5.2023 – informační leták Vám bude vhozen do schránek

Ve dne 23.5.2023 bude proveden mobilní sběr nebezpečných odpadů, který proběhne jako každý rok zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený časna několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanovištích

Obec Plchovice Vám přeje do Nového roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů. Zároveň Vás prosíme, berte ohledy na naše zvířecí společníky při pouštění zábavní pyrotechniky. Děkujeme!

Zde jsem si dovolila přiložit odkazy, které mohou pomoci se zvládnutím Silvestra pro zvířata. Jak minimalizovat utrpení zvířat při odpalování zábavní pyrotechniky?     http://www.objevbrdy.cz/csop-silvestr-bez-rachejtli-a-petard-i-my-se-pridavame.html   Děkujeme.