POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 20. 3. 2023 v 19,30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 20. 3. 2023 v 19,30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích Program: Zahájení, schválení programu Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 Účetní