Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice konaného v pondělí 19.9.2022 od 19:30 hod. na OÚ v Plchovicích

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 19.9.2022 v 19.30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích Program: Zahájení, schválení programu Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu Rozpočtové opatření č.2 Volby 2022 POV Došlá pošta