POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 18. 9. 2023 v 19,30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná v pondělí 18. 9. 2023 v 19,30 hod. na obecním úřadě v Plchovicích Program: 1. Zahájení, schválení programu, zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 2. Rozpočtová změna č. 3