Mobilní sběr nebezpečných odpadů proběhne ve dne 23.5.2023 – informační leták Vám bude vhozen do schránek

Ve dne 23.5.2023 bude proveden mobilní sběr nebezpečných odpadů, který proběhne jako každý rok zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený časna několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanovištích