Ve dne 23.5.2023 bude proveden mobilní sběr nebezpečných odpadů, který proběhne jako každý rok zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený časna několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!!!

 

Přehled stanovišť v obci:

Na Smetaně – 17 – 17:10 hod.

Na place (u kontejneru na komunální odpad) – 17:15-17:25 hod.

 

Druhy přebíraných odpadů:

Vozidlo 1 – Mobilní sběrna nebezpečných odpadů:

baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, apod.

Vozidlo  2 – AVIA:

vyřazené televizory, lednice, osobní pneumatiky bez disků

 

V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozdělení sběrných vozidel a přebíraných odpadů.

 

Způsob přebírání odpadu:

Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci pro Vás financuje obecní úřad.

 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů proběhne ve dne 23.5.2023 – informační leták Vám bude vhozen do schránek