Obecní úřad Plchovice poskytuje občanům službu Czech POINT.

Výpisy se vydávají na Obecním úřadu Plchovice v Úředních hodinách.