Smlouva o spolupráci města Choceň a obce Plchovice v oblasti poskytování služeb nakládání s odpadem na sběrném dvoře města Choceň

Odpadové hospodářství Na základě změny zákona o odpadech a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Plchovice, platné od 1.4.2015 nastávají tyto změny: 1. Svoz bioodpadu bude realizován 2x ročně přistavením kontejneru od společnosti EKOLA Libchavy – konkrétní termíny budou upřesněny