Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Na základě změny zákona o odpadech a Obecně

závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Plchovice,

platné od 1.4.2015 nastávají tyto změny:

1. Svoz bioodpadu bude realizován 2x ročně

přistavením kontejneru od společnosti EKOLA

Libchavy – konkrétní termíny budou upřesněny a

oznámeny.

2. Sběr tříděného odpadu bude rozšířen o pytlový

sběr nápojových kartónů (oranžové pytle jsou k

vyzvednutí na OÚ), stávající pytlový sběr plastů z

domácnosti zůstává nezměněn (žluté pytle).

3. V průběhu měsíce dubna bude přistaven

kontejner na nepotřebné oděvy a textil u rampy

prodejny v Plchovicích (zatím v jednání s Diakoníí

Broumov).

4. Kontejner na elektroodpad E-box bude umístěn

ve vestibulu Obecního úřadu.

5. kovové obaly a drobné kovy je možno ukládat

v době úředních hodin OÚ nebo v otevírací době

klubovny do označené červené popelnice.

Hromadný svoz železa pro zájemce bude

provádět po oznámení SDH Plchovice.

Od měsíce května bude možnost využití sběrného

dvora města Choceň na základě smlouvy o

meziobecní spolupráci, podrobnosti budou

zveřejněny po podpisu smlouvy, která se bude

projednávat na zasedání zastupitelstva města

Choceň dne 29.4.2015.

S případnými dotazy se můžete obracet na pana

starostu i mimo úřední hodiny.

Odpadové hospodářství