Odpadové hospodářství

Na základě změny zákona o odpadech a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Plchovice, platné od 1.4.2015 nastávají tyto změny:

1. Svoz bioodpadu bude realizován 2x ročně přistavením kontejneru od společnosti EKOLA Libchavy – konkrétní termíny budou upřesněny a

oznámeny.

2. Sběr tříděného odpadu bude rozšířen o pytlový sběr nápojových kartónů (oranžové pytle jsou k vyzvednutí na OÚ), stávající pytlový sběr plastů z domácnosti zůstává nezměněn (žluté pytle).

3. V průběhu měsíce dubna bude přistaven kontejner na nepotřebné oděvy a textil u rampy prodejny v Plchovicích (zatím v jednání s Diakoníí Broumov).

4. Kontejner na elektroodpad E-box bude umístěn ve vestibulu Obecního úřadu.

5. kovové obaly a drobné kovy je možno ukládat v době úředních hodin OÚ nebo v otevírací době klubovny do označené červené popelnice.

Hromadný svoz železa pro zájemce bude provádět po oznámení SDH Plchovice.

Od měsíce května bude možnost využití sběrného dvora města Choceň na základě smlouvy o meziobecní spolupráci, podrobnosti budou zveřejněny po podpisu smlouvy, která se bude projednávat na zasedání zastupitelstva města Choceň dne 29.4.2015.

S případnými dotazy se můžete obracet na pana starostu i mimo úřední hodiny.

Smlouva o spolupráci města Choceň a obce Plchovice v oblasti poskytování služeb nakládání s odpadem na sběrném dvoře města Choceň