Pravidelné úřední hodiny OÚ pro veřejnost – pondělí 19-20 hod.

V případě potřeby volejte na tel. 608238158.

Jana Sládková DiS.

Starostka obce

Případné změny jsou hlášeny předem pomocí informačního systému obce.

Děkujeme za pochopení.

 

Forma úhrady místních poplatků

1) hotově u pokladní paní Jany Sládkové

2) bezhotovostním převodem na účet obce č. 90227611/0100.

Tímto prosíme občany, kteří chtějí tuto formu platby využít, nechť do zprávy pro příjemce uvedou svoje jméno. Z důvodu identifikace platby.

Zastupitelstvo obce