Pravidelné úřední hodiny OÚ pro veřejnost – pondělí 19-20 hod.

Prosíme občany o dodržování stanovených hygienických pravidel. Vstup možný pouze s ochrannou rouškou, s použitím ochranných rukavic či po dezinfekci rukou (bude k dispozici). 

 

V případě potřeby volejte na tel. 602710605.

Mgr. Petr Víšek

Starosta obce

 

 

Úřední hodiny Obecního úřadu Plchovice jsou stanoveny

Od 6.1.2020 na všechna

Pondělí od 19 hod. do 20 hod.

 

Případné změny jsou hlášeny předem pomocí informačního systému obce.

Děkujeme za pochopení.

 

Forma úhrady místních poplatků

1) hotově u pokladní paní Jany Sládkové

2) bezhotovostním převodem na účet obce č. 90227611/0100.

Tímto prosíme občany, kteří chtějí tuto formu platby využít, nechť do zprávy pro příjemce uvedou svoje jméno. Z důvodu identifikace platby.

Zastupitelstvo obce