Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR publikovaná 19.8.2020 s platností od 1.9.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/   Mimořádné-opatření—nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-s-účinností-od-1.-9.-2020-do-odvolání Mimořádné-opatření—omezení-provozu-zdravotnických-zařízení-lůžkové-péče-a-zařízení-sociálních-služeb-s-účinností-od-1.-9.-2020-do-odvolání Mimořádné-opatření—zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-1.-9.-2020-do-odvolání   TZ MZ ČR 19.08.2020 – opatření od 01.09.2020