Obecne-zavazna-vyhlaska-c.-1-2021-o-stanoveni-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi

Plchovice-OZV-odpady-1_2021

Obecne-zavazna-vyhlaska-obce-Plchovice-c.-2-2021-poplatky-za-odpady

Plchovice-OZV-poplatky-odpady-2_2021

Vyhláška č. 1-2015 nakládání s odpady obec Plchovice

Smlouva město Choceň – Plchovice sběrný dvůr 2015 platná

Obecně závazná vyhláška č. 2-2016 poplatky ze psů obec Plchovice

Obecně závazná vyhláška č. 1 – 2016 poplatky za odpady

 

Svozový_plán_EKOLA na rok 2023

 

Popelnice vyváží firma EKOLA Libchavy každých 14 dní vždy v pátek.

 

Odpadové hospodářství

Na základě změny zákona o odpadech a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 obce Plchovice, platné od 1.1.2022 je třeba se seznámit s novou vyhláškou o odpadovém hospodářství.

 

S případnými dotazy se můžete obracet na pana starostu i mimo úřední hodiny.