Sběr plastů 2021

Smlouva město Choceň – Plchovice sběrný dvůr 2015 platná

vyhláška č. 1-2015 nakládání s odpady obec Plchovice

obecně závazná vyhláška č. 1 – 2016 poplatky za odpady

 

Popelnice vyváží firma EKOLA Libchavy každých 14 dní vždy v pátek.

 

Odpadové hospodářství

Na základě změny zákona o odpadech a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Plchovice, platné od 1.4.2015 nastávají tyto změny:

1. Svoz bioodpadu bude realizován 2x ročně přistavením kontejneru od společnosti EKOLA Libchavy – konkrétní termíny budou upřesněny a

oznámeny.

2. Sběr tříděného odpadu bude rozšířen o pytlový sběr nápojových kartónů (oranžové pytle jsou k

vyzvednutí na OÚ), stávající pytlový sběr plastů z domácnosti zůstává nezměněn (žluté pytle).

3. U rampy prodejny v Plchovicích je přistaven kontejner na nepotřebné oděvy a textil.

4. Kontejner na elektroodpad E-box je umístěn ve vestibulu Obecního úřadu.

5. Kovové obaly a drobné kovy je možno ukládat v době úředních hodin OÚ nebo v otevírací době klubovny do označené červené popelnice (nově přistavena popelnice u rampy prodejny v Plchovicích).

6. Hromadný svoz železa pro zájemce bude provádět po oznámení SDH Plchovice.

7. Občané obce mají možnost využití sběrného dvora města Choceň na základě smlouvy o meziobecní spolupráci. (informace o otevírací době a dalších informací naleznete na https://www.tschocen.cz/sberny-dvur.html)

 

S případnými dotazy se můžete obracet na pana starostu i mimo úřední hodiny.