Osada byla založena na přelomu 13. a 14. století ( pravděpodobně až po založení města Vysokého Mýta v letech 1260-64). První písemná zmínka pochází z roku 1342.

Panství v Plchovicích postupně vlastnili : Jan Krušina z Lichtenburka, Hynek Hlaváček ze Třebechovic, Jindřich z Minsterberka (starší syn Jiřího z Poděbrad), Vilém z Pernštejna a Václav Hrzán z Harasova a na Jenštejně.

Osada Smetana byla založena jako dominikální ves na počátku 18. století. V písemných pramenech se poprvé připomíná roku 1732 v pozemkové knize pro ves Plchovice.

Od roku 1850 se obec stává samostatnou a samosprávnou a její součástí se stává osada Smetana. V témže roce byl postaven mezník hranic tří okresů ( poloha obce je severozápadním cípem bývalého okresu Ústí nad Orlicí – dnes Pardubický kraj). Některé statky a pozemky patřily do 13.9.1942 k velkostatku rodu Kinských z Kostelce nad Orlicí. Roku 1900 postihl obec velký požár, při kterém vyhořela téměř polovina domů. Od roku 1989 jsou Plchovice a Smetana sloučeny s Chocní. V roce 1992 se Plchovice s osadou Smetana opět osamostatňují. Obec, která leží na pravém břehu řeky Tichá Orlice, poměrně často postihují povodně. V nedávné minulosti byla svým rozsahem a škodami největší 7.července 1997 tzv. Stoletá voda. Počet domů v obci je 39 a obyvatel 80 ( kolem roku 1940 měla obec zhruba 200 obyvatel ).

 

 

Památky obce

  • kaplička postavená před rokem 1890
  • kamenný kříž u cesty z roku 1840
  • zavlažovací kanál z roku 1853 – vyhlášen roku 2005 kulturní památkou

fotky: kaplička po rekonstrukci

         kamenný kříž

         zavlažovací kanál

 Již ze 7. století pocházejí četné archeologické nálezy z dnešních území obcí Plchovice, Číčová, Plchůvky, Postolov a Darebnice, některé z nich jsou deponovány v Narodním muzeu v Praze.

Zvonička na Smetaně byla postavena pravděpodobně v roce 1829. Zvon na ní úřady zrekvírovaly roku 1942, nový zvon byl pořízen 1947.

Pečeť z roku 1834 nese písmena P.O.P.R., což znamená „ Pečeť obce Plchovická rychta“. V hodrní části obce Plchovice stojí u silnice pískovcová boží muka ( původně dřevěný kříž postaven 1812 ), která byla 1.11.1846 posvěcena zároveň s kapličkou svatého Václava.

Na Smetaně byla ke stejnému datu postavena socha Spasitele na náklady p.Eckrta – lesního.

Roku 1869 byl na tomto místě postaven ( na náklady obce ) železný kříž na kamenném podstavci, který byl 12.neděli po svatém Duchu posvěcen.

Zemanův kříž u cesty do Bošína nechala vybudovat p. Zemanová po narození svého syna Františka roku 1873 a 5. října toho roku byl posvěcen.

Dne 31.5.2005 prohlásilo Ministerstvo kultury historický kanál za kulturní památku. Dal jej roku 1853 vybudovat kníže Ferdinand Kinský k zavlažování luk ( historické prameny zmiňují i k napouštění dnes již neexistujících rybníků a využití vody na bývalém statku „Růženin dvůr“ pod Smetanou ), později používán pro kanalizaci obce Plchovice.