Zastupitelstvo obce:

Starostka: Jana Sládková DiS.

Místostarostka: Mgr. Veronika Věcková

Zastupitelé: Michaela Sládková, Robert Habětín, Carlos Gomes

 

Kontaktní e-maily:

starosta@plchovice.cz

obec@plchovice.cz