Zastupitelstvo obce:

Starosta: Mgr. Petr Víšek

Místostarostka: DiS. Jana Sládková

Účetní: Kamila Dostálová

Zastupitelé:  Petr Dostál, Michaela Sládková, Vlasta Kubíčková

 

Kontaktní e-maily:

starosta@plchovice.cz

obec@plchovice.cz