Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje již několik let soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici“. Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Naše obec byla oceněna 3. místem v kategorii obcí do 300 obyvatel. 

 

Děkujeme všem občanům obce za jejich svědomité třídění odpadů.

Sládková Jana

 

Více informací o soutěži najdete zde: https://www.odpadypk.cz/novinky/4955-soutez-obci-pardubickeho-kraje-ve-trideni-odpadu-2021

 

Ocenění obce v soutěži „O Perníkovou popelnici 2021“