Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Schválené dokumenty týkající se rozpočtu města, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plchovice jsou v elektronické podobě uloženy na internetových stránkách obce na adrese www.plchovice.cz/uredni-deska. Listinná podoba těchto dokumentů v posledním schváleném znění je uložena k nahlédnutí na obecním úřadě v Plchovicích. Listinná podoba zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města je uložena k nahlédnutí na obecním úřade v Plchovicích.

 

 

Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: