Úřední hodiny Obecního úřadu Plchovice jsou stanoveny

Od 6.1.2020 na všechna

Pondělí od 19 hod. do 20 hod.

 

Případné změny jsou hlášeny předem pomocí informačního systému obce.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Forma úhrady místních poplatků

1) hotově u pokladní paní Jany Sládkové

2) bezhotovostním převodem na účet obce č. 90227611/0100.

Tímto prosíme občany, kteří chtějí tuto formu platby využít, nechť do zprávy pro příjemce uvedou svoje jméno. Z důvodu identifikace platby.

Zastupitelstvo obce

 

Kam se obrátit v případě krizového stavu

Záchranný kruh

Hasičský záchranný sbor

 

V případě poruchy dodávky vody volejte:

Pevná linka 494 539 110

Mobil 724 207 360

 

Hlášení poruch elektrického proudu:

1. Nahlásit na telefon 840 850 860

Porucha pouze 1 domu – nahlásit číslo elektroměru

Porucha v celé obci – nahlásit IČO: 00853992

2. Montážní četa:

Pan Huška tel.: 606 662 044