NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGTH – Nabídka pro seniory a pobíratelé příspěvku na bydlení

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGTH Místní akční skupiny se staly na základě pověření Ministerstva pro životní prostředí administrátory dotace Nová zelená úsporám Light – v příloze naleznete letáček se základními informacemi. Cílovou skupinou jsou senioři a pobíratelé příspěvku na bydlení. Podrobnější informace