Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice ve čtvrtek 1.12. od 18 hod.

POZVÁNKA na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná ve čtvrtek 1.12.2022 v 18 hod. na obecním úřadě v Plchovicích Program: Zahájení, schválení programu Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu  Volba místostarosty Rozpočet na rok 2023 Rozpočtové opatření