Asanační přípravky k zajištění ochrany lesa

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů nedávno informoval všechny vlastníky lesa v obvodu působnosti ORP Vysoké Mýto, že v souvislosti s chemickou asanací kůrovcového dříví nabízí trh 2 přípravky na ochranu rostlin (Forester, Decis Mega) pro použití neprofesionálními uživateli.

Jelikož jsou tyto přípravky na trhu k dispozici pouze v omezeném množství, vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nařízení, kterým povoluje neprofesionálním uživatelům omezené a kontrolované použití přípravků Vaztak Les a Vaztak Active k asanaci kůrovcového dříví, a to na omezenou dobu do 12. ledna 2019 (podrobnosti v příloze).

metodika Vaztak Les 

UKZUZ Vaztak Active

UKZUZ Vaztak Les

Odbor životního prostředí

Informace vlastníkům lesa o zajištění ochrany lesa před kůrovcem