Obecní úřad Plchovice hledá nového správce místní klubovny!

Jedná se o provoz místní klubovny pravidelně
v odpoledních a večerních hodinách 2-3x v týdnu +
nepravidelné akce dle předchozí domluvy.
Klubovna disponuje kuchyní, lokálem, sklepem, dřevníkem,
sociálním zařízením, sálem a krytou zahrádkou se zatravněným
dvorem i grilem v jedné budově s kanceláří obecního úřadu Plchovice
čp.29 (společný vstup a chodba).

Dle dohody správce přispívá
symbolickou částkou na provoz a je zodpovědný především za
pořádek. Obec zajišťuje energie a případné opravy.

Vyzýváme zájemce o přihlášení nejpozději do
20.9.2020 na mail: obec@plchovice.cz, písemně na
adresu: Obecní úřad Plchovice, Plchovice 29, 56501
anebo telefonicky: 602710605

 

Prohlídka je možná, bližší informace poskytne
starosta Mgr. Petr Víšek – 602710605

Obecní úřad Plchovice hledá nového správce místní klubovny