Informace pro občany k odečtu vodoměrů:

 Tímto Vás informujeme, že ve vaší obci Plchovice a Smetana dojde ke snížení počtu odečtů vodoměrů na 1x ročně (ekonomicky efektivní, rozložení plateb v průběhu roku, snížení vstupů do nemovitosti).

Veškeré informace jsou dostupné zde: www.aquark.cz

Po vyhledání naší obce můžete zjišťovat i aktuální kvalitu vody.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Informace pro občany k odečtu vodoměrů