Ve spolupráci s MAS Nad Orlicí o.p.s. se zájemci z řad seniorů zúčastnili výletu na Kuks, kde si mohli zakoupit léčivé čaje, mastičky a různé výrobky z bylinek. Následovala výrobna ozdob, která měla velký úspěch a také si mnozí vezli domů krásné ozdobičky. Oběd byl naplánován se Šporkově mlýně. Výlet se povedl a doufám, že pro příští rok budou následovat další výlety a akce pro seniory. 

Fotografie z Výletu na Kuks pro seniory ve spolupráci s MAS Nad Orlicí o.p.s.